Fen ve Sosyal Bilimler Programı

Öğrencilerimize doğru bilgi, doğru inanç, doğru düşünce ve doğru davranış kazandırma hedefi

Fen Liseleri veya Sosyal Bilimler Liseleri programlarından birisini seçme ve gerektiğinde değiştirme imkânı

Temel derslerde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile aynı müfredat, ayni ders çizelgeleri ve ders saatleri

Bilim, Teknoloji ve Akademik alana ilgi duyan, kabiliyetli, araştırmacı ve girişimci öğrencilere kariyer hedeflerine daha donanımlı hazırlık imkânı

Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Felsefe, Edebiyat, Dijital Teknoloji ve Robotik Kodlama vb. alanlarda atölye çalışmalarıyla inovasyon becerileri geliştirilen gençler

Akademik Destek Programı (ADEP) projesi ile akademisyenlerin öncülüğünde bilimsel çalışmalar, dersler, seminerler ve üniversitelerle güçlü işbirliği

Öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dil, bilimsel, kültürel ve mesleki gelişimine yönelik yaz eğitim etkinlikleri

Bireysel danışmanlık ve koçluk sistemi ile birebir takip edilen, sürekli deneme sınavları ve akademik öğrenmelerle desteklenerek yükseköğretime hazırlanan öğrenciler

Üniversitelerle işbirliğinde akademisyenlerin ve uzmanların yer aldığı okul danışma kurulları

Proje ekipleri, atölye çalışmaları ve ortak projelerle; takım olma, birlikte fikir üretme, farklı düşünce ve yaklaşımları değerlendirebilme ve tatbik edebilme becerisi

TÜBİTAK başta olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel projelere etkin katılım

Erdemli davranışlar kazandıran ve sosyal bağları güçlendiren okul kültürü ve iklimi

Okullar arası öğrenci sempozyumları, kongreler, paneller, konferanslar ve çalıştaylarla bilgi üretmeyi ve paylaşmayı öğrenme

Okul iklimine katkı sağlayan zenginleştirilmiş ve özgün tasarlanmış eğitim ortamları

Analitik düşünme, sentezleme, yorumlama, hafızayı kullanma, delil getirme becerileri ile öğrencilerin akademik yönlerini geliştiren İHL meslek dersleri

Öğrencilerin becerilerini ve yeteneklerini geliştiren zengin sosyal-kültürel faaliyetler

Öğrencilerin okul aidiyetlerini ve özgüvenlerini pekiştiren mesleki, sanatsal ve sportif etkinlikler

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarıyla iyi örnekliği öne çıkan model uygulamalar

Tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkarak insanlığa yararlı olmayı önceleyen bireyler