Eğitim

İzmir AİHL Olarak Gayemiz;

Millî ve mânevi değerlerine bağlı, insanlığa faydalı olma idealine sahip, karakterli ve güzel ahlaklı öğrencileri hayata hazırlamak.

Yabancı dil becerisi edinmiş, farklı ırkları ve kültürleri tanıyan, uluslararası düzeyde akranları ile rekabet edebilecek seviyede bilgi ve kültür sahibi, dünya ve müslüman toplumlar ile iletişim kurabilen, özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, mesleki, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yer almalarını sağlamak.

Tarihini bilen, kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyetimizin değerlerini koruyan; okuyan, düşünen, araştıran, yorumlayan, sorgulayan, yapıcı, üretken, bilgi ve hikmetin yolunda giden gençler yetiştirmek.

İzmir AİHL'nin Kazandırdığı Temel Beceriler
 • Sosyal Beceri
 • Mekân, Zaman ve Kronolojiyi
 • Algılama Becerisi
 • Temel Dini Kaynakları Tanıma ve Kullanma Becerisi
 • Mesleki Uygulama Becerisi
 • Problem Çözme Becerisi
 • Kültürel Farkındalık Becerisi
 • İletişim Becerisi
 • Dini Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama
 • Bireysel Farkındalık Becerisi
 • Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi
 • Araştırma ve Sorgulama Becerisi