Hafızlık

Hafızların eğitim gördüğü Anadolu İmam Hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20. ve 25. maddeleri çerçevesinde ilan edilir. Başvuruda bulunan öğrencilerimiz okul müdürlüğü başkanlığınca oluşturulan, hem MEB’den hem de Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinden en az biri hafız olan ikişer kişi olmak üzere alanında uzman toplam 5 kişiden oluşan bir komisyonca mülakata alınır. 

Hafızlık Pekiştirme Programının Amacı

  1. Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü Anadolu İmam Hatip liselerinde öğrencilerimizin; hafızlıklarını muhafaza etmelerine, Kur’an-ı Kerim’in ana konularını bilmelerine, dinî ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olmalarına ve din hizmetleri ile ilgili temel becerileri kazanmalarına, 
  2. Temel İslam Bilimleri alanında ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında olarak yetişmelerine ve yükseköğrenime hazırlanmalarına, 
  3. Zihinsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmelerine, akademik başarılarını artırmalarına, ilgi ve kabiliyetlerine göre mûsikî ve sportif alanlarda gelişmelerine, 
  4. İnsanlığa ve topluma katma değer üretebilen, okuyan,düşünen, tartışabilen; sosyal ilişkileri gelişmiş, kişi, grup ya da topluluklar arası yaşanan problemlere çözümler üretebilen, kendine ve değerlerine güvenen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine, katkı sağlamak amaçlanmıştır.